• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ເພີ່ມທະວີການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອກ້າວສູ່່ການເຊື່ອມໂຍງ ທາງດ້ານ ຄຸນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນນັບມື້ນັບດີຂື້ນເລື້ອຍໆ

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນພູມສາດ

ຕາຕະລາງ 01
ທີ່ຕັ້ງພູມສາດຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ

   ແຂວງອຸດົມໄຊຕັ້ງຢູ່ທິດເໜືອຂອງປະເທດລາວ, ນອນຢູ່ໃນຈຸດໃຈກາງທາງເຊື່ອມຈອດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາແຂວງ ແລະ ອອກສູ່ຕ່າງປະເທດ. ມີໄລຍະຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 600 km, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 15.370 km2, ເທົ່າກັບ 6,5% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ແລະ ເທົ່າກັບ 14% ຂອງເນື້ອທີ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ. ມີຊາຍແດນທາງບົກ ແລະ ທາງນ້ຳຍາວທັງໝົດປະມານ 662,25 km; ໃນນັ້ນ:

Geographics