• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນດັດສະນີລາຄາ

ຕາຕະລາງ 1: ລາຄາສິນຄ້າບາງລາຍການໃນຕະຫລາດ
ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ

​ລາຍ​ການຫົວ​
ໜ່ວຍ
ປີ 2015           ສະ​ເລ່ຍ
​ໝົດ​ປີ
ເດືອນ 1ເດືອນ 2ເດືອນ 3ເດືອນ 4ເດືອນ 5ເດືອນ 6ເດືອນ 7ເດືອນ 8ເດືອນ 9ເດືອນ 10ເດືອນ 11ເດືອນ 12
ປະເພດສະບຽງອາຫານ
ເຂົ້າສານ
ເຂົ້າສານຫນຽວ1ກິ​ໂລ6792679267927000700072007200720075007500728670007105
ເຂົ້າສານຈ້າວລາວ1ກິ​ໂລ6792679267927000700072007200720075007500750072867146
ປະເພດຊີ້ນ1ກິ​ໂລ
ຊີ້ນຫມູສົດ1ກິ​ໂລ4900049000490004900049000490004900049000490004900049000490004900
ຊີ້ນງົວ1ກິ​ໂລ6500065000650006500065000650006500065000650006500065000650006500
ຊີ້ນຄວາຍ1ກິ​ໂລ6500065000650006500065000650006500065000650006500065000650006500
ໄກ່ລາດໄກ່ປອກ1ກິ​ໂລ4500045000450004500045000450004500045000450004500045000450004500
ປະເພດປາ1ກິ​ໂລ
ປານິນລ້ຽງ1ກິ​ໂລ22000220002200022000220002000020000200002000020000200002000020833
ປາແດກປານ້ອຍ1ກິ​ໂລ2000020000200002000020000200002000020000200002000020000200002000
ປະເພດ ໄຂ່
ໄຂ່ໄກ່1ໜ່ວຍ1000100010001000100010001000100010001000100010001000
ປະເພດ ອາຫານອື່ນໆ
ນ້ຳຕານຊາຍຂາວ1ກິ​ໂລ8000800080008000800080008000800080008000800080008000
ນົມຂຸ້ນຫວານປ໋ອງ8000800080008000800080008000700070007000700070007583
ປະເພດອື່ນໆ
ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ1ລິດ9480925092508510966088008750860084208270812078708748
ນ້ຳມັນກະຊວນ1ລິດ8470823082307510761076507520723070506900675064807469
ປື້ມຂຽນ 100 ຫນ້າ1ປື້ມ1500150015001500150015001500150015001500150015001500
ສະບູອາບນ້ຳລັກ (LUX)1ກ້ອນ3500350035003500350035003500350035003500350035003500
ຢາສູບອາແດງ1ຊອງ7000700070008000800080008000800080008000800080007750
ຢາເສັ້ນຢາກາງ1ກິ​ໂລ40000400004000040000400004000040000400004000040000400004000040000
ຊີມັງລາວກາກະທິງຂຽວ1ເປົາ44000440004500045000450004500046000460004600046000460004600045330
ສັງກະສີ1ແຜ່ນ30000300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000

ຕາຕະລາງ 2: ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້