• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນການລົງທຶນ

  1. ການລົງທຶນຂອງລັດ, ເອກະຊົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ